LEASING

Leasing to nic innego jak forma finansowania środka trwałego. W leasing można wziąć w zasadzie wszystko, najpopularniejsze jednak są środki transportu, czyli samochody, lecz poza tym różnego rodzaju urządzenia i maszyny produkcyjne, sprzęt elektroniczny taki jak komputery, a nawet nieruchomości.

LEASING

1. Leasing finansowy jest on zdecydowanie mniej popularny w naszym kraju wśród przedsiębiorców i tutaj możemy także rozróżnić dwie metody. Pierwsza polega na tym, iż automatycznie po spłacie wszystkich rat prawo własności przechodzi na leasingobiorcę i on jest właścicielem samochodu. Druga metoda jest taka, iż po spłacie całości albo jakiejś określonej w umowie części może on dodatkowo dopłacić konkretną kwotę zapisaną w umowie i również zostać pełnoprawnym właścicielem auta lub spłaca on przez określony czas określone raty i po tym okresie może dopłacić tą kwotę i zostać właścicielem samochodu. W przypadku leasingu finansowego środek trwały jest wliczany w skład majątku leasingobiorcy, co skutkuje tym, iż może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów przedsiębiorstwa i dodatkowo można do kosztów uzyskania przychodu doliczyć odsetki. Ten rodzaj leasingu znacznie opłaca się osobą zwolnionym z podatku VAT albo ze stawek na poziomie niższym niż 8%. Można dodać, że okres leasingu finansowego jest nieograniczony, lecz z reguły trwa on od 6 do 60 miesięcy, co mniej więcej oznacza pełny okres spłaty amortyzacji środka.

2. Leasing operacyjny jest znacznie popularniejszy wśród przedsiębiorców. W tym przypadku środek trwały nie jest wliczany w majątek leasingobiorcy, tylko w majątek leasingodawcy i to on może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, ponieważ to on jest właścicielem środka. Leasingobiorca może wykupić samochód po upływie okresu umowy za określoną kwotę powiększoną o podatek VAT, lecz nie musi tego robić. Leasing operacyjny jest także zawierany na krótszy okres, który zwykle wynosi 40% okresu amortyzacji danego środka. Dużym udogodnieniem dla leasingobiorcy jest to, iż może on w koszty uzyskania przychodu wliczyć czynsz inicjalny (opłata pobierana przy zawieraniu umowy), opłaty manipulacyjne związane z umową i koszty użytkowania samochodu. Leasing ten jest także korzystniejszy z tego względu, ponieważ VAT doliczany jest do każdej raty stopniowo, dzięki czemu możemy je doliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a nie jak w przypadku finansowego od razu do pierwszej raty.

Leasing operacyjny vs. leasing finansowy

 

Leasing operacyjny

Leasing finansowy

Minimalny czas trwania umowy

Minimalny czas trwania umowy nie może być krótszy niż 40% czasu amortyzacji. W przypadku nieruchomości to 5 lat.

Może być w pełni dowolny, w praktyce często jest on zbliżony do okresu amortyzacji.

Odpisy amortyzacyjne

Odpisu dokonuje finansujący (firma leasingowa).

Odpisu dokonuje leasingobiorca, a przedmiot leasingu wykazywany jest w jego środkach trwałych.

Obowiązkowe opłaty

Czynsz leasingowy, opłaty wstępne i wydatki związane z używaniem przedmiotu ponosi leasingobiorca.

Czynsz leasingowy, opłaty wstępne i wydatki związane z używaniem przedmiotu ponosi leasingobiorca.

Koszt uzyskania przychodu

Leasingobiorca do kosztu uzyskania przychodu zalicza całość czynszu leasingowego, opłaty wstępne i inne opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu.

Leasingobiorca do kosztu uzyskania przychodu zalicza odpisy amortyzacyjne i odsetki rat leasingowych.

VAT 
(pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności opodatkowanej VAT)

VAT obliczany jest od raty leasingowej i podlega odliczeniu przez leasingobiorcę.

VAT naliczany jest w momencie wydania przedmiotu umowy i podlega odliczeniu przez leasingobiorcę.

Ekspert Szczecinek

Chętnie przybliżę Ci korzyści dla  Twojej firmy wynikające z tej formy finansowania i pomogę wybrać najlepszą cenowo ofertę leasingu. 

Zapraszam do kontaktu. 

tel. 606188203

Przewiń do góry